Konijnenjacht met fretten

Konijnen kunnen voor flink wat overlast zorgen. Ze graven gaten in sportvelden begraafplaatsen, weilanden en campings waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor mens of dier. Bij konijnenoverlast zetten wij fretten en roofvogels in en worden de konijnen op een diervriendelijke manier gevangen.

Fretteren
Het jagen met fretten wordt fretteren genoemd. De fret gaat in de 'bouw' van een konijn (hol met graafruimtes) en drijft het konijn naar buiten. Daar wordt het opgewacht door de havik. Als onze roofvogels niet kunnen vliegen op de betreffende locatie, dan maken we gebruik van fretteernetten die over het hol worden gespannen. Zodra het konijn naar buiten komt, belandt het in de netten en wordt het levend gevangen. De pijpen van de bouw worden opgespoord door onze jachthonden.

Deze 'stille jacht'-vorm is goed te gebruiken op begraafplaatsen en sportvelden doordat er nauwelijks overlast ontstaat voor de omgeving.

Schriekenfret-1
Schriekenfret-2
Schriekenfret-3
fretjes